Първо Издание

Място

91ва Немска Езикова Гимназия „Проф. К. Гълъбов“

Период

10.05 – 06.06.2011

Награди

100лв за първо място

50лв за второ място

Цели

Насърчаване на ученическата инициативност и социалната извън- училищна ангажираност

Стимулиране на креативното мислене и развитието на проекти

Наградени проекти

Сайт-Каталог

Идеята, спечелила първо място в конкурса „Твоят проект“, идва от трима ученици на 91 Немска Езикова Гимназия в София – Божидар-Адриан Стефанов, Борис Банков и Лилия Шолева. Основната ѝ цел е да се направят природните обекти, намиращи се в отдалечени и непознати райони, достъпни за по – широк кръг от любители туристи. Една страница-каталог, съдържаща всички туристически забележителности в нашата страна и презентираща ги по структуриран и интригуващ начин, би спестила часовете, прекарвани в търсене на информация. По този начин могат да се насочи вниманието на туристите към различни обекти, за които те иначе не биха имали възможността да разберат. И не на последно място, проектът би могъл да бъде повече от справочник или реклама – той може да дава ценни познания за българската природа и култура.

Ученически Парламент

Второто място в успешното първо издание на „Твоят проект“ беше дадено на Татяна Миткова. Нейната идея е вдъхновена от нуждата младите хора да взимат по-активно участие в политическия живот на България. Работейки по различни теми в икономическата, социалната и образователната област, учениците ще могат да вникнат по-добре в актуалната ситуация в страната. Чрез кратка симулация, представяща дейността на някои български министерства, младите участници ще имат възможността да влязат в ролята на депутати, да изявят своите лидерски качества и да насочат вниманието си към казуси от регионално, национално и световно значение.