Правила

Цели на състезанието

 • Насърчаване на ученическата инициативност и социалната извън-училищна ангажираност

 • Стимулиране на креативното мислене и развитието на проекти

Описание на състезанието

 • Състезанието се състои в планирането на кратък и реалистичен проект с идеална цел, който може да бъде осъществен от ученици и да касае България. Състезанието касае планирането, а не осъществяването на проектите1.
 • В рамките на 3 до 5 страници участникът/участниците трябва да опишат своята идея за проект на една от следните теми:

                  А) социална,

                  Б) екологична,

                  В) образователна,

                  Г) културна, или

                  Д) спортна

 • Примери: план-проект за спортен празник, ден на отворените врати, или иновативно подпомагане на домове за деца.
 • План-проектът трябва да съдържа следните компоненти:

                  А) цел,

                  Б) описание,

                  В) изпълнение,

                  Г) финансиране

 • Начин на подаване на план-проектите: и-мейл до адрес info@oib.bg
 • Крайна дата за предаване на план-проектите: 10.01.2012
 • Обявяване на победителите: 13.01.2012
 • Награждаване: 15.01.2012
 • Награди:

                   А) 1ва награда – 500 лв

                   Б) 2ра награда – 200 лв

                   В) 3та награда – 100 лв

                   Г) непарични награди

Наградите трябва да бъдат в последствие използвани за реализирането на план-проекта.

Правила на състезанието и условия за участието:

 • ученик или група ученици на СМГ, 91НЕГ и ЕГ Иван Вазов, Пловдив (големина на отборите: 1 – 4 участници)

 • Имейлът до  info@oib.bg трябва да съдържа:

  • Трите имена, телефонните номера и имейлите на всеки член от отбора

 • Формат:

  • Описание на проекта в .doc, .docx или .pdf-Формат

  • Език: български, немски или английски

  • Шрифт: 12, Times New Roman

  • Дължина: 3-5 страници

  • Стандартни полета от по 2,5 см

  • Стил на изразяване: формален

 • Структура и съдържание на план-проекта: 4части

  • Цел(и)

  • Описание

  • Изпълнение

  • Финансиране

 • Критерии:

  • Реалистичност, осъществимост (50%)

  • Креативност (20%)

  • Обществена полза (30%)