Второ Издание

Място

91ва Немска Езикова Гимназия „Проф. К. Гълъбов“, София
Софийска Математическа Гимназия „Паисий Хилендарски“
Езикова Гимназия „Иван Вазов“, Пловдив

Период

15.11.2011 – 10.01.2012

Награди

500лв за първо място
200лв за второ място
100лв за трето място

Цели

Насърчаване на ученическата инициативност и социалната извън- училищна ангажираност

Стимулиране на креативното мислене и развитието на проекти

Наградени проекти

„Нова светлина” за Люлин планина

Основната идея, заложена в проекта – победител, е популяризирането на Люлин планина, която притежава голям потенциал да стане един от най-забележителните туристически обекти в България благодарение на своята прекрасна природа и погледа към автентичната шопска култура, който предлага. Създателите на проекта – Владимир Георгиев, Васил Василев и Силви-Мария Гюрова – разделят поставените цели на „краткосрочни”, които са изпълними в рамките на инициативата, и „дългосрочни” – зависещи от съдействието на местната община. „Краткосрочните” дейности включват създаването на изчерпателна туристическа карта на планината (включваща всички маршрути и степента им на трудност, населените места, историческите забележителности), повишаване на екологичната култура на местните жители и на туристите чрез брошури и семинари и създаването на доброволни „Зелени патрули”, състоящи се от студенти, и противопожарни патрули, които да се погрижат за подновявяне маркировката, реновиране на местата за отдих и др. „Дългосрочните” дейности включват съставянето на обща стратегия за превръщането на Люлин планина в предпочитан обект за селски и екологичен туризъм, редовното почистване на речните корита и освежаване на маркировките, „залесяване на свлачищни и ерозирали терени с местни растителни видове за предотвратяване на последиците от пороите”. Целта на предложения проект е не само възраждането на туризма в Люлин планина, но и решението на социални проблеми като безработицата и обезлюдяването чрез популяризирането на района.

„ Звук от тишина”

Проектът, грабнал втора награда във второто издание на нашата инициатива, е създаден от Янита Николаева Недева и Десислава Михайлова Райкова. Той представлява организирането на концерт – спектакъл, включващ младежи с увреден и здрав слух, които да представят талантите си в областта на танцовите и тетралните изкуства. Целта на предложението е да се даде възможност на деца от начална и прогимназиална възраст да се доближат до своите връстници с увреден слух и да имат възможността да осъзнаят, че съществуващите разлики са по-малко отколкото някога са си представяли. Авторките се стремят към постигането на „социално единство”, равнопоставеност и толерантност чрез представянето на даровити деца с увреден и здрав слух на една сцена. Спектакълът ще включва изпълнението на традициoнни и екзотични танци, сценки и пантомими. Проектът се радва на подкрепата на Съюза на глухите в България и Младежката организация към СГБ, както и на Интеракт клуб София-Балкан към Софийска математическа гимназия, съдействащи за откриването на млади участници, които биха искали да си включат в начинанието.

„Интерактивен гид”

Трета награда заслужи проектът на Ана Иванова Петрова от Езикова гимназия „Иван Вазов”, град Пловдив. Идеята е да се пресъздаде запомнящата се атмосфера в Пловдив чрез създаването на интернет гид, който да съдържа подробна информация за всички исторически и природни забележителности. В създаването на гида могат да вземат участие ученици от девети и десети клас от Езикова гимназия „Иван Вазов”. Всяка забележителност в списъка на проекта, включващ Античния театър, Акведуктите на Пловдив, голям брой възрожденски къщи и др., ще бъде внимателно проучена исторически и снимана, за може да бъде представена възможно най-изчерпателно в интерактивния гид, който ще бъде съставен на български език, а по-късно преведен на немски. Целта на проекта е да се разпространи информация и да се обогати знанието за Града на седемте хълма и сред немскоговорящата публика, разширявайки по този начин атрактивността му като туристическа дестинация.

Други проекти

Проектът на Елена Николова от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София има за цел да популяризира личността на патрона на гимназията сред учениците в нея. Деветокласничката предлага да се изготвят информационни табла за живота му, на творчеството му да се посветят някои от часовете на класния ръководител, както и групи от ученици да посетят родното място на българския филолог и писател – град Перущица.

Алтернативното предложение на Гергана Янева се е заело с амбициозната задача да даде „Ново лице” на посещаваната от ученичката 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София. Смелата й визия за бъдещото преструктуриране на столичната гимназия включва създаване на парк на мястото на училищния двор, изграждането на столова в гимназията и украсяването на коридорите й със спечелени от учениците купи, грамоти и медали.

Алекс Недев, възпитаник на 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София, набелязва наболял проблем сред младото поколение – гимназиалните ученици масово не са запознати с основни практики при водене на интервю за работа или прием в университет, както и при оформянето на представителни автобиография и онлайн профил. Десетокласникът вижда решение в организирането на „Ден на кариерното развитие” в софийското училище, където експерт в сферата на професионалното ориентиране и развитие и психолог да запознаят учениците с релевантна информация от набелязаните области.

Станислав Роснев от 91 НЕГ предлага инсталирането на озвучителни системи в коридорите и класните стаи на посещаваното от него училище. По този начин, твърди гимназистът, атмосферата в школото ще бъде подобрена, а съучениците му ще бъдат по-добре осведомени за различни проекти, клубове по интереси и извънучилищни дейности, които се предлагат.

Най-малките участници в рамките на „Твоят проект” 2 са сборна група от ученици от 5 В клас в Софийска Математическа Гимназия „Паисий Хилендарски”. Аделина Христова, Александра Савова, Александра Ненова и Ванеса Петкова искат да популяризират българските острови в Черно море сред  други ученици, като за целта предвиждат разлепването на плакати и раздаването на флайери с информация, както и създаването на Facebook група, където и други ще могат да споделят тактики за популяризирането на родните острови.

Проектът „Екостая” на Марина Вайсилова и Пламена Геровска от Езикова Гимназия „Иван Вазов”, гр. Пловдив е в духа на най-модерните екотечения в Европа. Концепцията им е свързана с цялостното преобразяване на класна стая в училището – да се подменят всички досега използвани с учебни цели уреди и пособия с техни еквиваленти, които обаче са екологични и напълно „зелени”. Момичетата виждат бъдещата екостая като място, където техните съученици ще получават информация за най-новите екопрактики, което ще засили интереса към природосъобразния начин на живот.

Силвия Стоянова от Езикова Гимназия „Иван Вазов”, гр. Пловдив пък иска да представи града на тепетата „красив и вечен”, за да го видят и останалите като „културна столица на Европа”. За целта ученичката предвижда организирането на фотоконкурс, в рамките на който трябва да бъдат заснети и изложени кадри от красиви, но малко познати кътчета на Пловдив, което би подпомогнало и направата на културен гид на града.

Предложението „Заедно в различията” на възпитаничката на Езикова Гимназия „Иван Вазов”, гр. Пловдив Ана Петрова е свързано с представянето на културното богатство и уникалността на България и Германия. Верен на европейското кредо „Единни в многообразието”, проектът цели създаването на партньорски отношения между пловдивското училище и такова в Германия, като българските и немските ученици ежемесечно представят един на друг типични традиции и обичаи от родните си страни чрез клипове и снимки.