Твоят проект

Следвайки мотото “Идеите, това сме ние”, ние в ОИБ вярваме, че българските ученици имат потенциала и качествата да мислят и действат като млади предприемачи със собствена позиция по редица важни политически и социални въпроси. Нашата инициатива “Твоят проект” е малката първа стъпка, предшестваща осъществяването на смели мечти за големи проекти, защото сме убедени, че във всеки от нас има невероятни идеи, които трябва да бъдат пуснати на свобода.

Какво всъщност е „Твоят проект“? С организирането на този конкурс, ние целим да насърчим креативността на учениците и да им дадем възможност да реализират своите проекти. Според регламента на състезанието участие могат да вземат проекти на социална, образователна, екологична, културна и спортна тема, създадени от групи ученици или самостоятелни участници. Описвайки своята идея, както и плана за нейното изпълнение, целевата й група и вариантите за спонсорство, учениците трябва да се фокусират върху представянето й като изпълнима и важна за обществото цел. Първите три проекта ще получат финансова подкрепа, с помощта на която ще бъдат осъществени, защото нашата инициатива се стреми да намери решения, които не само да бъдат обсъждани, но и превърнати в реалност. Проектът не би бил възможен без официалната подкрепа на езиковия и изпитен център Аво Бел http://avo-bell.com/ .

В „Твоят проект“ ще могат да вземат участие ученици от Софийска Математическа Гимназия, 91 Немска Езикова Гимназия и Езикова Гимназия “Иван Вазов” в Пловдив. Изпращането на проектите ще става на нашия имейл: obedineni_idei@abv.bg , като крайният срок е 10.01.2012г.

Място

91ва Немска Езикова Гимназия „Проф. К. Гълъбов“, София

Софийска Математическа Гимназия „Паисий Хилендарски“

Езикова Гимназия „Иван Вазов“, Пловдив

Период

15.11.2011 – 10.01.2012

Награди

500лв за първо място, 200лв за второ място, 100лв за трето място,

непарични награди, сертификати

Цели

Насърчаване на ученическата инициативност и социалната

извънучилищна ангажираност

Стимулиране на креативното мислене и развитието на проекти