Курс по социално предприемачество

След 5 успешни форума за социално предприемачество и над 900 участници, преминали през практическите обучения на Обединени Идеи за България, сме щастливи да обявим, че разширяваме дейността си с нов курс по Социално Предприемачество в Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански факултет и е отворен за всички наши съмишленици, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

И ако си мислите, че това е поредният академичен предмет, ще бъдете приятно изненадани! Курсът цели да подготви студентите за реалния свят на бизнеса като стъпва върху примери за успешни социални предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩ.

Студентите имат възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, студентите могат да научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и скалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

В съдържанието на курса са включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост на предприятието. Студентите разглеждат стратегии, рискове и предизвикателства при стартиране и управление на социално предприятие.

Практическата насоченост на курса, за сметка на силно ограничена теоритична постановка, е основно предимство на предмета. Курсът включва дискусии по казуси, всеки от които изследва следните фактори:

  1. Устойчивост – Канали за приходи на социалното предприятие, методи за гарантиране на дългосрочна визия за развитие.
  2. Въздействие и измерване на успеха – Ефект от социалното предприятие (обществен ефект, влияние върху таргет групи), методология за измерване на въздействието на социалното предприятие и неговата ефективност.
  3. Иновация –  Видове социална иновации, процес на създаване и растеж.

 

Част от казусите, които биват представени пред студентите включват:

1) Danimal – корпоративно развитие на продукт за най-бедната част от населението в Южна Африка;

2) Care – създаване и управление на инициатива за полагане основите на бизнес среда в земеделския сектор в Кения.

3) Таратанци – създаване и финансиране на устойчив бизнес модел за социално предприемачество в България, насочен към развитие на културата.

4) Заслушай се – структуриране на успешен бизнес модел на социално предприятие, насочено към овластяване на хората с увреден слух

5) Ruby Cup – валидация, ценообразуване и дистрибуция на продукт, насочен към жени от третия свят.

6) Endeavour – изграждане на стратегия и тактика за бърз растеж на социално предприятие в интернационална среда, предизвикателства пред растежа.
В курса са включени гост лектори, опитни професионалисти в сферата на социалното предприемачество.

 

Над 100 студенти взеха участие в първия ни курс по Социално предприемачество в Софийски университет през 2017 година!

Очаквайте подробности за предстоящия ни курс през 2018 г.!

 

Обединени идеи за България е мрежа от българи в над десет държави, която насърчава социалната ангажираност, осъществява образователни проекти и организира форуми, насочени към социално предприемачество.

Сред основните проекти на ОИБ са най-големият инкубатор за социални предприемачество в България «Идеите-това сме ние». Инкубаторът се провежда ежегодно и има пет успешни издания в годините от 2012 до 2016.

В този, както и в други проекти на организацията са взели участие повече от 900 участници на възраст между 16 и 35 години, реализирали 38 успешни проекти в различни сфери. Обединени Идеи за България е организирала над 90 работилници, свързани с предприемачество и социални предприятия в частност. Към момента сдружението има над 80 членове в България и в чужбина.