Ценности

Ценностите на Обединени идеи за България са дълбоко свързани с идеите за демократично развитие, социална отговорност и толерантност, и не на последно място – със стремежа за утвърждаване на България като надежден и ценен партньор в Обединена Европа. Ние приветстваме участието на всеки български гражданин, готов чрез своите знания, активност и осъществими идеи да подкрепи развитието на тези принципи. Организацията не цели да бъде симулация на партийни или парламентарни процеси. В този смисъл сдружението отказва да се обвързва или да бъде идентифицирано с политически партии.

 Из устава на сдружение “Обединени идеи за България”:

Цели

Сдружението се учредява с цел да изгражда, стимулира и подпомага гражданската инициативност предимно, но не само на младото българско население, като в резултат от горните усилия се цели подобряването на живота и подпомагането на образованието, културата, екологията, спорта и други области.

Сдружението ще си поставя и преследва и всякакви други цели, които не са забранени от закона. Сдружението осъществява дейността си в обществена полза, като разходва имуществото си за:

  1. Развитие на образованието, културата екологията, спорта и други области;
  2. Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество;
  3. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.