За нас

Обединени идеи за България е неправителствена организация, която насърчава социалната ангажираност и реализирането на граждански проекти.

Организацията е създадена от мотивирани млади българи и е официално регистрирана като сдружение с нестопанска цел. В качеството си на международна мрежа от българи и идейна общност Обединени идеи за България (ОИБ) набира предложения за решения на предизвикателствата, пред които е поставена България.

Основният проект нa Обединени идеи за България, форумът Идеите – това сме ние, е посветен на социалното предприемачество и стимулира създаване на социални иновации и проекти. Близо 150 български студенти от страната и чужбина ежегодно работят по ключови въпроси в сферите на технологиите, икономиката, културата, науката, образованието, околната среда, градската среда и др.

Други проекти, по които ОИБ работи или е партньор, са Курс по социално предприемачество, РЕстарт, ОИБ Бохеми, Календар “12 Каузи”, Идейник, Избирам България, Радио Идея, Семинари без граници, Извън рамките, и още много други.