Петото издание на курса по социално предприемачество стартира през март

Дойде време за втория семестър в Стопански факултет на Софийски университет!


На четвърти март стартира петото издание на курса по Социално предприемачество, организиран от Обединени Идеи за България, в сътрудничество с Център Ринкър и Стопански факултет.

Лекциите ще се провеждат от 19 до 21 часа, всеки четвъртък.

Както и през миналата академична година, програмата е изцяло адаптирана към онлайн формата на обучение и лекциите ще се провеждат в платформата „Zoom“. С четвъртото издание отбелязахме още едно покачване в броя на участниците в курса – онлайн лекциите дават добра възможност на повече желаещи да се включат.

И тази година, занятията ще бъдат отворени като избираема дисциплина за студентите в 3 и 4 курс от спец. Икономика и финанси и спец. Стопанско управление, както и за всеки, който има желание да научи повече или да си помогне в практическата си дейност. В съдържанието на темите са включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост и растеж на предприятието. Студентите могат да запишат курса като избираем предмет и да получат своите кредити за него.

Всяка тема е свързана със съвременни казуси и примери от истинския живот на социалните предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩ. Студентите ще имат възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, участниците ще научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и ескалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

Както и през изминалите години, поканили сме успешни млади предприемачи да ни гостуват и да ни разкажат подробности за тактиките, рисковете и предизвикателства при стартиране и управление на предприятие. Дискусията и взаимодействието с участниците в курса са наша цел и заедно с вас ще създадем среда за обмен на знания, мнения и нови бизнес идеи.

Присъединете се към Facebook-групата ни, за да разберете повече за лекциите: https://www.facebook.com/groups/1874014669502001/.

Нямаме търпение да се запознаем! Заповядайте!

04.03.2021г.
19:00 часа
Платформата “Zoom”

В случай, че ви трябва допълнителна информация, не се колебайте да ни пишете!

Обединени идеи за България е мрежа от българи в над десет държави, която насърчава социалната ангажираност, осъществява образователни проекти и организира форуми, насочени към социално предприемачество.

В проекти и събития на организацията са взели участие повече от 1100 участници на възраст между 16 и 35 години, реализирали 48 успешни проекти в различни сфери. Обединени Идеи за България е организирала над 90 работилници, свързани с предприемачество и социални предприятия в частност. Към момента сдружението има над 80 членове в България и в чужбина.

Четвъртото издание на Курса по Социално предприемачество завърши успешно

Въпреки извънредните времена, в които се наложи да живеем, желанието за самоусъвършенстване и нови знания в бъдещите социални предприемачи не изчезна. Курсът по Социално предприемачество към Стопанския факултет на СУ, организиран от Обединени идеи за България и Център „Ринкър“ се проведе онлайн, а дистанционното обучение успя да събере 45 мотивирани присъстващи, които всеки четвъртък в продължение на няколко месеца дискутираха популярни от страната и чужбина казуси, а на изпита, който се проведе тази седмица, се представиха повече от достойно.

Студентите имаха възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Участниците в курса успяха да научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и скалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

В съдържанието на курса бяха включени и анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост на предприятието. Практическата насоченост на курса, за сметка на силно ограничена теоретична постановка, бе от основните предимства на предмета, което предразположи и студентите към активно онлайн присъствие.

Гост-лектори бяха нашите приятели от „ClaimCompass“, „Заедно в час“, „Box to remember”, Мирослава Станева, маркетинг експерт с опит в Сладкарници Неделя, Кока Кола и социалното предприятие  Фондация “Изплети топлина”ПараКидс и много други. В допълнение студентите анализираха бизнес моделите на редица международни социални предприятия, сред които Ruby Cup и Danimal.

Какво споделиха нашите студенти:

Станислава, участник в курса: „Като обратна връзка за курса бих искала да кажа, че е наистина много полезен и лекциите и казусите, които давахте бяха много интересни. Досега не сме имали толкова практически насочен курс с дискусии и примери от бизнеса. Поздравления за това, което организациите ОИБ и Ринкър правите за студентите“.

В курса бяха разгледани теми като въведение в социалното предприемачество, генериране и валидиране на идеи, бизнес модел Канвас, източници на капитал и финансово планиране. Студентите активно вземаха участие по време на дискусиите, свързани с маркетинг стратегиите, рисковете пред социалния бизнес, както и техниките за продажби и привличане на клиенти.

Очаквайте подробности за нашите следващи проекти, като повече информация можете да получите както на сайта на ОИБ, така и на нашата фейсбук страница, както и на уебсайта на Център „Ринкър“ и фейсбук страницата им

Четвъртото издание на курса по Социално предприемачество стартира през март с актуални теми и вълнуващи лектори

За четвърта поредна година Обединени Идеи за България в партньорство с Център Ринкър провежда практически курс по Социално предприемачество в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански Факултет и е отворен за всички, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

През 2019 година курсът бе посетен от повече от 80 участници, като 40 от тях успешно завършиха семестриалния предмет. Средният успех на завършилите бе 5.75. Тази година очакваме още повече мотивирани студенти, в които да разпалим предприемаческия дух.

Курсът не е поредният академичен предмет, а цели да подготви студентите за реалния свят на бизнеса като стъпва върху примери за успешни социални предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩСтудентите ще имат възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, участниците ще научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн и стартиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

В съдържанието на курса са включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост и растеж на предприятието.  Студентите ще разглеждат тактики, рискове и предизвикателства при стартиране и управление на социално предприятие.

По време на курса участниците ще могат да се запознаят с успешни български социални предприемачи, които ще споделят собствения си опит и ще дискутират на място ключови предизвикателства и предимства на своите проекти.

Дата: 5ти Март 2020 година от 18:30, зала 300 в Стопански Факултет, бул. Цариградско Шосе 125.  Занятията ще се провеждат ежеседмично, всеки четвъртък от 18:30 в зала 300.

Не пропускайте да се запишете във Facebook групата тук. 

Обединени идеи за България е мрежа от българи в над десет държави, която насърчава социалната ангажираност, осъществява образователни проекти и организира форуми, насочени към социално предприемачество. В проекти и събития на организацията са взели участие повече от 1300 участници на възраст между 16 и 35 години, реализирали 48 успешни проекти в различни сфери.  Обединени Идеи за България е организирала над 90 работилници, свързани с предприемачество и социални предприятия в частност. Към момента сдружението има над 80 членове в България и в чужбина.

ЦентърРинкъре център за предприемачество и обучения към ФондацияПомощ за благотворителността в България“. Основан е през 2014 г. с финасовата пордкрепа на Фондация КАФ Америка. Мисията на ЦентърРинкъре да подкрепя и развива духа на предприемачеството в България.

40 студенти успешно завършиха третото издание на Курса по социално предприемачество

През март 2019 стартира третото издание на Курса по социално предприемачество към Стопански факултет на Софийски университет, организиран съвместно от Център „Ринкър“ и Обединени идеи за България. Курсът бе посетен от повече от 80 участници, като 40 от тях успешно завършиха семестриалния предмет. Средният успех на завършилите е 5.75. Благодарим ви за старанието и мотивацията, и вярваме, че със сигурност ще станете успешни социални предприемачи!

Студентите имаха възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, студентите успяха да научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и скалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.
Гост-лектори бяха нашите приятели от „Заслушай се“, „ClaimCompass“, „Заедно в час“, „Таратанци“, Мирослава Станева от сладкарница „Неделя“, Кирил Петрунов от „Лев Инс“. В допълнение студентите анализираха бизнес моделите на редица международни социални предприятия, сред които Ruby Cup, Danimal и Care Kenya.

Какво споделиха нашите студенти:
„Искам да благодаря още веднъж за този курс, който определено бе най-полезният лично за мен. Промени гледната ми точка за определени неща и най-важното за мен – върна ми надеждите за университета.“, студент „Икономика и Финанси“, Стопански Факултет.

„Отново благодаря за цялото старание, което полагате и вдъхновението, което ни предадохте! Страхотни сте!“, студентка „Стопанско управление с английски език“, Стопански Факултет.

„Не съм вярвал, че в рамките на 30 учебни часа може да се предадат толкова полезни практически знания. Вие доказахте, че може!“, социален предприемач.

В съдържанието на курса бяха включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост на предприятието. Студентите разглеждаха стратегии, рискове и предизвикателства при стартиране и управление на социално предприятие.

Практическата насоченост на курса, за сметка на силно ограничена теоретична постановка, бе от основните предимства на предмета, което предразположи и студентите към активно посещение на лекциите и участие в дискусиите.

В курса бяха разгледани теми като въведение в социалното предприемачество, генериране и валидиране на идеи, бизнес модел Канвас, източници на капитал и финансово планиране. Студентите активно вземаха участие по време на дискусиите, свързани с маркетинг стратегиите, рисковете пред социалния бизнес, както и техниките за продажби и привличане на клиенти.

Как да отсеем идеите с по-висок потенциал? Как да определим целевата си група и да получим достоверна обратна връзка за нашия продукт или услуга? Кои са работещите техники за тестване и валидация? Тези и още много теми бяха дискутирани от лекторите и участниците в курса по време на лекцията за генериране и валидиране на идеи.

Какво е Value Proposition Canvas? За да обяснят бизнес модела, лекторите използваха пример за плюсовете и минусите на автомобилите “Tesla”. Целта беше да посочат важните точки в изработването на един бизнес план: Какво трябва да знаеш за продукта? Какво трябва да знаеш за клиентите? Какво ще се случи след 6 месеца? А след 1 година? Но пък в бизнеса нищо не се случва така, както сме го очаквали. Сблъсквайки се с реалността, предприемачът трябва да приеме грешките си и да вложи нови креативни идеи.

За архитектурата на добрия екип за един стартиращ (социален) бизнес, лекторите посъветваха бъдещите предприемачи в малкия екип да има разнообразие – и да не наемат хора с еднакви на техните собствени интереси. Така винаги ще получават различни гледни точки и важните въпроси ще бъдат разглеждани през различни призми.

За източниците на капитал, лекторите обясниха на неспециалистите какво е “break even point”. Кога и как успешно се постига тази точка? Какво са паричните потоци, кои са изходящите парични потоци? Как да следим маржа? Как разбираме кои месеци са доходоносни и кои не? Как се предвиждат буфери? Въпросите излитаха един след друг, тъй като управлението на финансите е сред най-интересните теми за участниците в курса.

Как да презентираме успешно пред клиенти? Как да задържим вниманието им до последния слайд? Колко дълго трябва да бъде обръщението ни и какви са нашите ключови послания? На тези и още въпроси отговорихме, разглеждайки най-важните тактики при презентиране. За щастие, студентите бяха усвоили всички съвети и това си пролича при представянето на проектите им след приключването на курса.

От гледна точка на маркетинга, разгледахме маркетинговата фуния, таргетирането на рекламни кампании, както и приложението на различни маркетинг инструменти за различни цели и бизнеси.
Говорейки за техниките за продажби и привличане на клиенти, отговорихме на въпросите кога стават успешните продажби, как се градят дългогодишни връзки с клиенти, и какви са етапите, през които трябва да минем, за да спечелим доверието на клиента и да останем негови консултанти за много години напред.

По време на лекцията за социално предприемачество и предизвикателства пред растежа обяснихме кои са основните канали за растеж на социалните предприятия, какви са плюсовете и минусите на франчайзингът, както и какви са условията, за да е възможно закупуването/финансирането на социално предприятие от по-голям търговски бизнес.

“Един риск може да има и позитивен, и негативен ефект, зависи от редица фактори, както и вашия отговор на този риск.”, сподели с аудиторията Диди по време на лекцията за рисковете пред социалния бизнес. Какви са видовете риск според пазарния, оперативния, организационния, финансовия и политическия пазар? Разгледахме ги детайлно и дадохме пример за всеки един от тях.

Говорихме си за стойността, която всеки един бизнес би могъл да преследва и каква линия трябва да следва, за да бъде максимално потенциален: стойност за клиента, стойност за бизнеса, стойност за планетата и обществото.
Очаквайте подробности за нашите следващи проекти, като повече информация можете да получите както на сайта на ОИБ (www.oib.bg), така и на нашата фейсбук страница- „Обединени идеи за България“.

Трето издание на курса по Социално предприемачество се задава с още по-вълнуващи казуси, гост лектори и теми!

За трета поредна година Обединени Идеи за България в партньорство с Център Ринкър провежда практически курс по Социално предприемачество в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански Факултет и е отворен за всички наши съмишленици, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

Очаквайте

  • 14 практически лекции, проследяващи основните стъпки в изграждането на социален бизнес
  • 10+ бизнес казуси от България, Кения, Южна Африка и други
  • 7+ гост лектори от сферата на социалното предприемачество в България

И ако си мислите, че това е поредният академичен предмет, ще бъдете приятно изненадани!

Курсът цели да подготви студентите за реалния свят на бизнеса като стъпва върху примери за успешни социални предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩ.  

Студентите ще имат възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, участниците ще научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и скалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

В съдържанието на курса са включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост и растеж на предприятието. Студентите ще разглеждат тактики, рискове и предизвикателства при стартиране и управление на социално предприятие.

По време на курса участниците ще могат да се запознаят с успешни български социални предприемачи, които ще споделят собствения си опит и ще дискутират на място ключови предизвикателства и предимства на своите проекти.

Тази година в курса се включват нашите приятели от Таратанци, Заслушай Се Заедно в Час и други. В лекциите ще бъдат представени и казуси от света, включително Ruby Cup (Кения) и Danimal (Южна Африка).

Дата: 5ти Март 2019 година от 18:30, зала 300 в Стопански Факултет, бул. Цариградско Шосе 125.  Занятията ще се провеждат ежеседмично, всеки вторник от 18:30 в зала 300.

Не пропускайте да се запишете във Facebook групата тук.  

Обединени идеи за България е мрежа от българи в над десет държави, която насърчава социалната ангажираност, осъществява образователни проекти и организира форуми, насочени към социално предприемачество.

В проекти и събития на организацията са взели участие повече от 1100 участници на възраст между 16 и 35 години, реализирали 48 успешни проекти в различни сфери. Обединени Идеи за България е организирала над 90 работилници, свързани с предприемачество и социални предприятия в частност. Към момента сдружението има над 80 членове в България и в чужбина.

Две майки с идея за социален бизнес променят пазара за подаръци в България

Споделяме с Вас един нов социален бизнес, който набира скорост в сферата на оригиналните подаръци.

На 25.10 октомври официално стартира проектът Box to Remember на две млади и предприемчиви майки, които са решили да инвестират времето и спестяванията си по време на майчинството, за да създадат социален бизнес в подкрепа на хората с различни възможности.

Щастливи сме да споделим, че ние не просто ги познаваме, а често работим с тях за подкрепа на социалните предприемачи в България. Едната от тях е Диана Аладжова, а другата – нейната сестра близначка Полина Берг.

Box to Remember е създадена, за да раздвижи пазара за оригинални подаръци, като предлага първите по рода си тематични кутии с авторски и нестандартни предмети за различни поводи.

 

Компанията стартира с кутии за Бебе, Сватба, Моминско, Ергенско парти и кутия Welcome to Bulgaria за чуждестранни посетители в България. Всяка от тях съдържа специално подбрани предмети и авторски разработки с послания, които правят отварянето на кутията незабравимо, оттам и името Box to Remember!

Двете млади дами стартират в рамките на 3 месеца от идея до готови продукти и за 3 седмици вече имат повече от 50 поръчки през сайта и двама корпоративни клиенти, за които се изработват авторски кутии за служителите в компанията.

Диана споделя: „Идеята на Box to Remember е да съживи изкуството да подаряваш, като наблегне на личните послания и изненадата от това да получиш нещо интересно, забавно и запомнящо се, нещо, което не си очаквал и не можеш да намериш другаде, подарък специално за твоя повод. Когато ни хрумна идеята за Box to Remember, знаехме, че ако стартираме нещо подобно, то няма да е просто малък семеен бизнес, то ще бъде бизнес с кауза. За това сме работили с Обединени идеи за България през последните 7 години и дойде време да приложим част от натрупаните знания на практика.

Решихме Box to Remember да работи за равни права на пазара на труда за хората с различни възможности и да ги подкрепя в техния устрем към самостоятелност и напредък. Кутиите на Box to Remember се изготвят със съдействието на глухи и слабочуващи хора и лица с двигателни увреждания. Благодарим на нашите приятели от МОГА и Jamba, които ни подкрепиха и съдействат за набирането на млади мотивирани кандидати. Ние държим на хората, с които работим и считаме, че е въпрос на уважение към техния труд, да им бъде предложено добро пазарно възнаграждение и да се работи на договорни принципи. Надяваме се това да бъде оценено и от нашите клиенти.“

 

Попитахме Диана и Полина и какво е най-голямото предизвикателство при създаването на такъв проект. Полина добави „За нас най-голямото предизвикателство е да направим този проект устойчив във времето, стремим се да привлечем достатъчно клиенти индивидуални и корпоративни, за да успеем да генерирам стабилни месечни приходи и съответно да увеличим регулярността на работилниците за хората с различни възможности.”

Какви са следващите стъпки? “Мечтата ни е Box to Remember да се превърне в бранда, който хората свързват с нестандартния подход за избор на подарък. Да бъдем алтернативата на списъка с желани предмети, да бъдем подаръка, който ще се запомни. Затова в момента работим за разширяване на портфолиото от продукти. До 2 седмици ще пуснем кутия „Коледата Нетрадиционна“. След това продължаваме с тематични кутии за професии, хобита, празници и всякакви поводи, които заслужават един оригинален и нестандартен подарък.“

Какво бихте казали на децата си във връзка с Box to Remember: “Надяваме се да се гордеете с нас!“

Какво е посланието към читателите ни: „Подкрепете ни! Харесайте Facebook страницата ни и следете развитието на Box to Remember, ние ще се постараем да оправдаем доверието ви!”.

Space Division: иновативен подход в образованието – от практика към теория в сферата на космическите науки

В Академия за Иновации: ИДЕИТЕ 2018 се включи и отбор от НВУ „Васил Левски“. Space Division омаяха журито не само с дисциплината, която демонстрираха, но и с иновативната им идея. Те грабнаха второто място, награди от нашите партньори, както и пътуване до Европейските институции в Брюксел и еднодневно обучение по “Design thinking”.

За предизвикателствата, пред които се изправиха, за работата на терен и как Квадратът на Декарт преди изгрев може да вдъхновява, прочетете в следващото интервю.

1. Защо решихте да участвате в Академия за Иновации: ИДЕИТЕ 2018?
– Решението ни да участваме беше провокирано от интересния регламент и тематиката на състезанието. Иновациите са тема, за която много пъти сме си говорили, включително и на лекции. Разбрахме за това събитие за първи път от нашия преподавател гл. ас. д-р Георги Баев. С него в университета имаме клуб или може да се нарече още и кръжок, където имаме различни занимания свързани с научаването на нови неща за космическите технологии. Други наши колеги курсанти са участвали в различни конкурси на Европейската космическа агенция, Международния студентски консорциум за космически изследвания UNISEC Global, а нашият отбор за първи път се включва в някаква надпревара.

Ние петимата сме още първокурсници. Това разбира се не ни пречи да имаме амбицията и вярата, че можем да се справяме с различни предизвикателства, каквото беше и това. Нашата мотивация да се развиваме е голяма. Избрали сме военната професия и смятаме, че технологиите трябва да съпътстват нашето ежедневие, но най-вече като помощник на разума. Стремим се към иновативно мислене и да сме в крак с времето. Повечето от нас са фантасти и футуролози, обичаме да четем такава литература, да гледаме такива филми и да споделяме впечатленията помежду си.

Университетът ни предоставя чудесна възможност да правим това в свободното си време и да го оползотворяваме с допълнителни занимания, извън задължителния учебен материал. Ръководството безрезервно ни подкрепи да участваме и ни изпрати на това състезание. Самото име „Хакатон“ също беше провокативно. Докато пътувахме във влака към София чертаехме визия на технологичното бъдеще и модернизирането на армията със всевъзможни „джаджи“, вдъхновени от фантастиката. В деня преди състезанието посетихме Escape Reality – модерна стая за виртуална реалност за да се надъхаме още повече и да повярваме, че можем да спечелим. Все пак отборната игра се нарича “COSMOS”, където усещането за летене в безтегловност е направо истинско и в нея трябваше да се борим със зъл изкуствен интелект, който беше похитил космическата станция Идън. Още тогава показахме, че сме добър екип тъй като ударихме един от рекордите за най-бързо решаване на логическите задачи и спасяването на станцията.

2. Разкажете ни повече за вашия проект.
– Проектът ни е продължение на нашите трепети и емоции в университетския клуб. Много искахме да участваме в състезание и ето, че се появи прекрасна възможност. Където и да бяхме участвали със сигурност темата ни щеше да бъде свързана с Космоса. В регистрационната форма описахме, че ние бихме искали да демонстрираме иновативен подход в образованието – от практика към теория и то в сферата на космическите науки, като акцентираме върху технологиите за нано-сателити и тяхната достъпност за младите. Искахме да избягаме от академичната догма, не че една теория не може да се научи добре, но е друго, когато нещата минат през ръцете ти. Изникват въпроси, за които тръгваш да четеш допълнително. Ако само слушаш лекции много важни въпроси и през ум няма да ти минат, защото не всеки може да си представи пълната картина.

Ние искаме все повече млади хора в България да преминат от четенето на фантастика към практически технологии за Космоса, да се роди ново поколение иноватори, да върнем поне малко от голямата слава на страната ни от предишния век като космическа държава. Това дори може да бъде една добра национална кауза, в която да участват много хора и институции. Не е непостижима цел. Още повече след две години страната ни ще стане пълноправен член на Европейската космическа агенция и ще се отворят нови възможности и поле за работа. Чели сме много за малките сателити, знаем доста неща, разбира се още много не знаем и тепърва се надяваме да научим, но любопитството ни кара да се ровим повече и повече в темата. Очаквахме, че идеята ще се прояви още по-ясно след като изслушаме лекциите на водещите експерти на Хакатона, както и стана. Нямахме представа, че ще трябва да правим финансови планове, разчети, че трябва да защитаваме възвръщаемост на идеите и т.н. Маркетингът на този етап е бил далеч от нас. Тоест на място се сблъскахме с няколко допълнителни изненади. След това ситуацията драматично се промени. Част от материалите, които носихме с нас, а именно панелите за прототипа на куб-сателита, изчезнаха. Въпреки, че веднага се втурнахме да ги търсим и прегледахме всяко кътче от залата, не успяхме да ги намерим. Тези елементи още пареха, когато ги взехме от фермата на 3Dbgprint. Даже не ни остана време да им се порадваме. Относно идеята на проекта – искахме да покажем на аудиторията една конкретна космическа технология, която идеално се интегрира в университети и различен тип образователни среди. Възможността да се започне от конструкторската работа с определени фундаментални насоки по проблематиката и накрая се премине към лекционен цикъл. Затова идеята ни беше да покажем всичко това на куп.


3. Как възникна идеята за създаването?
– Липсата на важни части много ни обезсърчи, но все още цялата нощ беше пред нас и до сутринта трябваше да измислим и създадем нов проект. От сайта на Академията за иновации и блога на страхотната преподавателка Леона Асланова прочетохме няколко статии за иновациите, за начина на мислене и от там си взехме подхода за генериране на идеи чрез така наречената практика „Brainstorming”. Тоест – седнахме в кръг и започнахме да разговаряме. Направихме си и мисловен „Квадрат на Декарт“ за силните и слабите страни на ситуацията и проекта, който сме виждали в час по Философия, но има много приложения къде ли не. Въпреки, че бяхме в ужасно настроение от случилото се, постепенно започнахме да се съвземаме и да мислим. Осъзнахме, че иновациите и идеите са вътре в хората и в техните умове. Може би древногръцкият философ Платон ще се окаже прав. Идеите и креативността са нашите мускули. Техниката е в служба на хората, а не доминанта.

Може би някъде из лекциите по иновации трябва да се добави и това, че когато човек се озове пред огромно изпитание, когато е изправен пред гранична ситуация, в стрес, интелектът му включва на неподозирано високи обороти. Направихме нова концепция на проекта. Все още в нас бяха електронните платки и сензори. Надскочихме себе си като създадохме и 3D симулация на куб-сателита в реално време. Много бързо си припомнихме моменти от книги, които сме чели, реплики на преподаватели, телевизионни предавания и какво ли още не. Не искахме да се приберем с наведени глави. Хукнахме да търсим подръчни материали за макета – картони, ножички, лепило, тиксо, взехме кашон от един магазин, дори целофан от цветарски магазин за слънчевите панели. Разпределихме ролите помежду си и работата потръгна, особено с една огромна пица и две коли успяхме да издържим до ранната утрин преди финалите. Видяхме в пряк и преносен смисъл поговорката, че точно преди зазоряване е най-тъмно.

Презентацията на проекта ни също стана много добра и интересна. Вътре имахме и няколко закачки към журитата. Слайдовете обясняват следното: „Ако спечелим 10 000 лв., ще изготвим 12 комплекта с части за учебни прототипи на куб-сателити, които ще носят имената на 12 стари български столици и ще ги предоставим във всеки един месец от годината на 12 различни учебни заведения в страната. Така ще запалим интереса на младото поколение (Next Generation – както гласяха надписите на част от транспарантите в залата) и разбира се ние ще им помогнем с всички стъпки. За тази цел се наложи много внимателно да подберем съставните части на базовия учебен модел, за да може да се вместим в сумата 10 000 лв., разделена на 12 комплекта, което прави 830 лв. на kit-starter pack. Разбира се тези прототипи са само с учебна цел и не могат да летят в Космоса, заради материалите, от които са направени, но са много добра и достъпна възможност за навлизане в тематиката и придобиване на базови умения. По време на лекциите на Хакатона се казваше, че една иновативна идея трябва да си избива вложенията. Затова за нас беше предизвикателство да убедим журито, особено представителите на бизнеса в него, че от образователни проекти също има смисъл. Грубо казано – първо трябва да се налеят пари, дори и рисково, после полезният ефект ще дойде чак след години и то под формата на кадри, а не кеш. Никак не звучи примамливо, но някой трябва да защитава и такава важна кауза.

4. Какви смятате да са следващите ви действия в посока реализация на проекта?
– Ще търсим друг вид финансиране и ще реализираме проекта под някаква форма. Този и още много други. Това събитие е подходяща трибуна да се обърнем към бизнеса и неправителствените организации с призива, че имаме нужда от всякаква помощ и да ни имат предвид.

5. Има ли нещо, което считате, че ще ви затрудни при реализацията му?
– Доста неща. Не е лесно да се построи цялостна организация, която да включва всички възможности. Първо трябва да сме наясно, че нещата са условни, после да ги измъкнем от тази условност и да ги облечем в проектна идея, а на всичкото отгоре тя да бъде и новаторска. Накрая трябва да бъдат убедени десетки хора (журито), че това, което си направил е супер. Може да се каже, че целият процес по участие беше сложен в известна степен. Ние поне участваме за първи път в състезание с такъв характер и затова го определяме като приключение.

6. Защо избрахте България като място за създаването на проекта?
– Защото сме българи. Защото живеем в България. Защото децата ни ще живеят в България. Всеки от нас има приятели, дори и членове на семейството, които работят в чужбина и не искаме това да продължи вечно. Ако отидем в чужбина ще е за малко, колкото да научим нещо ново и да донесем знанието вкъщи. Колкото повече кадърни хора има тук, толкова е по-голям шансът за промяна.

7. Имате ли идеи за Академия за Иновации 2019?
– Хаха, да, имаме идеи за още поне десет издания на Академията за иновации 🙂

От самото начало не сме се пренавивали излишно и не сме държали на всяка цена да спечелим. Както казахме – това е първото ни състезание като отбор. Единствената ни цел бе да представим достойно НВУ „Васил Левски“ и да оправдаем гласуваното доверие. Спечелихме второ място и сме много щастливи. Искаме дебело да подчертаем, че спечелихме нови приятели от сектори, до които никога не сме имали достъп и пресечни точки. Разменихме фейсбуци и телефони с част от другите отбори и организаторите. Много хора дойдоха при нас и си дадоха визитките с думите да ги потърсим, ако ни потрябва каквото и да било. Това е също част от онези ценни неща, които не могат да се измерят с пари и ефектът им ще се усети след време. Бихме искали да поздравим абсолютно всички отбори, които имаха смелостта да участват, без значение от крайното класиране. Самият факт, че те се трудят интелектуално в една инициатива, вместо да стоят по парковете и в дискотеките и да правят някои нередни неща, е достоен за уважение. Симпатизирахме на всички, готови сме да помогнем на всички и се радваме, че има толкова много кадърни българи. А сутрешното ни късметче гласи: „Животът не е за да намериш себе си. Животът е за да създадеш себе си.“ – Джордж Бърнард Шоу.


Пожелаваме успех на Space Division, а ние ще очакваме по един подарък – джобен куб – сателит. 🙂

Parknshare: споделено паркиране, защо не?

Изминаха 10 дни от Академия за Иновации: ИДЕИТЕ 2018, но ние сме силно мотивирани да ви разкажем повече както за идеите, спечелили първите три места, така и за отборите, които ги сътвориха. Ред е на победителите в тазгодишното издание, които грабнаха наградата от 10 000 лв., предметни награди от партньорите, посещение на Европейските институции в Брюксел, както и еднодневно обучение по “Design thinking”.

1.Защо решихте да участвате в Академия за Иновации: ИДЕИТЕ 2018?
– Решихме да участваме в Академия за Иновации: ИДЕИТЕ 2018, защото видяхме потенциална възможност да валидираме нашата идея, тъй като вярваме изключително много в нея и в проблемите, които искаме да решим. Също така това е шанс да имаме достъп до млади и умни хора, с които да обменим идеи и да изградим бъдещо сътрудничество. Не на последно място забелязахме възможността да се запознаем с много ментори и хора, които да ни помогнат с бъдещото развитие на идеята.

2.Разкажете ни повече за вашия проект.
Parknshare е платформа за споделено паркиране. Това е място, където искаме да съберем хора, които предлагат, и хора, които търсят свободно паркомясто. С Parknshare целим да решим проблемите свързани с паркирането, задръстванията и замърсяването на въздуха в градската среда. Също така разработваме система за управление на паркоместа, която да бъде предоставена на различните институции като болници, общини и прочие. Целта е да намалим изобилието от паркоместа, които остават неизползваеми. С Parknshare искаме да изградим общност, която да насърчава споделянето между хората.

3. Как възникна идеята за създаването му?
– Всичко започна една вечер, в която с група приятели дискутирахме различните проблеми в нашата столица и по какъв начин можем да помогнем на обществото с решаването им. Основният проблем, който забелязахме, е именно този с намирането на свободно паркомясто, което отнема твърде много време и усилия. Установихме, че много от хората в града оставят своето паркомясто свободно през деня, когато отиват на работа. От друга страна, много шофьори имат проблеми с намирането на свободно паркомясто. Чрез Parknshare всеки, притежаващ паркомясто, ще може да го сподели и да изкара допълнителни доходи, а всеки, който търси такова, ще може да си резервира паркомясто за даден ден и час и съответно да си спести време и усилия.

4. Какви смятате да са следващите ви действия в посока реализация на проекта?
– Нашата цел е да излезем максимално бързо на пазара. Ние от Parknsharе целим да сме близо до своите клиенти, като по този начин ще помогнем за изграждането на една споделена икономика. Поради тази причина основните цели в следващите месеци са разработката на платформата и популяризирането на идеята. Не на последно място, смятаме да потърсим бъдещо сътрудничество с ментори и инвеститори, които харесват нашата идея и споделят нашата визия. Бихме искали да намерим хора, които да ни помогнат с техните знания, умения и опит, за да може да сме максимално полезни на обществото.

5. Има ли нещо, което считате, че ще ви затрудни при реализацията му?
– Вярваме, че ще реализираме Parknshare успешно в България, което би бил страхотен старт за популяризирането извън граница. Със сигурност ще срещнем трудности по пътя, но с необходимото желание, усилена работа, визия и насоки от ментори и инвеститори ще ги преодолеем. Едно от нещата, които мислим, че ще ни затрудни е именно изграждането на споделеност между хората и изграждането на доверие към Parknshare. Това е труден процес, особено в България, тъй като българското население е изгубило доверие към държавата и най-вече към хората. Именно това ще бъде и голяма пречка, която ще трябва да преодолеем, но с търпение, откритост и близост до обществото, екипът на Parknshare вярва, че ще го постигне.

6. Защо избрахте България като място за създаването на проекта?
– Ние от Parknshare припознахме проблема с паркирането в родния ни град и това бе основната ни мотивация да започнем от България. Освен това забелязахме, че при решаването на този проблем, ще намалим задръстванията, замърсяването на околната среда и загубеното време на хората, които търсят свободно паркомясто.

7. Имате ли идеи за Академия за Иновации 2019?
– За момента сме фокусирани върху успешното реализиране на Parknshare в България. Със сигурност, с наближаването на Академия за Иновации 2019, ще обмислим възможността да участваме отново, тъй като имаме и други идеи, които ни се струват интересни и приложими.

Петър: “Expect the best. Be prepared for the worst. F*ck what others think. Do your own thing. If you can dream it, you can do it! Stay strong, hustle hard and be positive!”
Лъчезар: “Нека заедно подобрим града, в който живеем.”
Атанас: “Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в мечтите си”

Пожелаваме успех на Parknshare и с интерес ще следим как се развива проектът!

StudyHub: първото по рода си пространство за споделено учене в София

Днес ще ви запознаем с Wind of Change – екипът, който зае почетното трето място в Академия за Иновации: ИДЕИТЕ 2018, а освен това грабна и двумесечния платен стаж към отдел “IT Иновации“ на TBI Bank.

В настоящия материал можете да разберете повече за техният проект – StudyHub.

1. Защо решихте да участвате в Академия за Иновации: ИДЕИТЕ 2018?
– Академия за Иновации: Идеите 2018 беше възможност за нас – екипът на StudyHub, на първо място да спечелим вниманието на хората на един наболял, но не толкова широко известен проблем – липсата на места за учене в Студентски град.

2. Разкажете ни повече за вашия проект.
– StudyHub е първото по рода си пространство за споделено учене в София. Чрез него нашият екип иска да даде достъп на младите хора в София до едно денонощно работещо помещение, с което да им помогнем да учат и да се развиват по-добре и така да създадат една студентска общност.

3. Как възникна идеята за създаването му?
– Идеята за StudyHub се роди напълно случайно. С Цветомира учим Софтуерно инженерство и една вечер имахме да пишем много тежка домашна по „Увод в програмирането“. Ние живеем на общежитие, а нашата трета съквартирантка става в 5 часа сутринта за работа и се оказа, че няма къде да учим. Иронично, в 3 през нощта се озовахме на бензиностанция в Студентски град и решихме, че не може да няма място, където човек да учи вечер. Така след няколко разговора се роди идеята за създаването на такова пространство.

4. Какви смятате да са следващите ви действия в посока реализация на проекта?
– След дъгли разговори успяхме да издействаме едно помещение в блок 57, до Зимния Дворец. Даденото ни без наем помещение се нуждае от цялостен ремонт и обзавеждане, затова следващите стъпки за нашия проект се стремят точно натам – да намерим потенциални спонсори, които искат да вложат пари в образование. След направения план от проектанта, с когото работим и бюджета, които съставихме, на ред е намирането на това спонсорство.

5. Има ли нещо, което считате, че ще ви затрудни при реализацията му?
– Нека започна по отдалеч. Когато в Google се напише Студентски град, заглавията не са позитивни. Студентски град не е синоним на образование и иновация. Точно заради този факт реализацията на проект в този квартал е изключително трудна. Не всеки вярва, че тук има млади хора дошли да учат и да се развиват. Това прави търсенето на потенциални спонсори много трудно. Също така целта на самия проект е да се самоиздържа, т.е. ние няма да печелим от младите повече от парите, нужни, за да работи това помещение, а това не се харесва на всички от бизнеса.

6. Защо избрахте България като място за създаването на проекта?
– Както едни млади хора казват: България е супер. Ние, екипът на StudyHub, вярваме изключително много в това. България е малка страна, но с много мотивирани за успех хора. Нашата цел е не да излизаме навън, за да помогнем на хората, а да останем тук. Да направим една нова действителност. Да премахнем лошата слава на Студентски град – защото, да, България е супер!

7. Имате ли идеи за Академия за Иновации 2019?
– Ако питате дали имаме идея за проект, не. В момента сме се концентрирали над това да направим StudyHub реалност. А ако питате дали имаме градивна критика как следващото издание на академията да бъде по-добро – да. Първо позитивните страни – страхотен организационен екип, който винаги е на среща при възникнали въпроси, и локация, която те мотивира да успяваш. А градивната критика е, че според нас е нужно трите категории да са независими една от друга, защото Социални решения и Дигитални иновации са доста различни направления. Обобщено, за нас Академия за Иновации: Идеите 2018 е едно страхотно събитие, което помага на хората с идея да успяват.

Екипът на StudyHub иска да Ви даде един съвет – Ако си мислите, че с малко труд ще постигнете много, е, много грешите. Така че дерзайте, борете се за мечтите си и ще видите как успявате.

Екипът се нуждае и от спонсори, за да реализира успешно идеята си, а ние вярваме, че мечтите се сбъдват, когато се работи упорито! Пожелаваме успех и с нетърпение ще очакваме официалното откриване на StudyHub в Студентски град!

Parknshare: Победители в Академия за Иновации: ИДЕИТЕ 2018

Академия за Иновации: ИДЕИТЕ 2018 – единственото по рода си събитие, което събра отново най-мотивираните, най-амбициозните и най-талантливите студенти на България. Литературен клуб „Перото“ на НДК бе дом на иновациите по време на хакатона, а благодарение на нашите спонсори и партньори, се чувствахме като у дома. Организатори на събитието – Обединени идеи за България и агенцията за иновации Innovation Starter.
Прочети Повече