1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

За нас

Обединени идеи за България е неправителствена организация, която насърчава социалната ангажираност и реализирането на граждански проекти.

Организацията е създадена от мотивирани млади българи и е официално регистрирана като сдружение с нестопанска цел. В качеството си на международна мрежа от българи и идейна общност Обединени идеи за България (ОИБ) набира предложения за решения на предизвикателствата, пред които е поставена България. 

На 6ти септември приключи ежегодното издание на основния проект нa Обединени идеи за България, форумът под надслов Идеите - това сме ние, който е за момента единственото в България събитие, посветено на социалното предприемачество. Близо 150 български студенти от страната и чужбина имаха възможността да обсъдят ключови въпроси в сферите на здравеопазването, икономиката, културата, науката, образованието, околната среда, градска среда, социалната политика. Разделени по екипи, участниците изготвиха и реализираха предложения за конкретни социално предприемачески и граждански проекти

Други проекти на организацията са Избирам България, Твоят проект, ученически софтуерни работилници и радио Идея.
Share