1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Здравеопазване

Д-р Аретина Чачи и Никола Томов ще бъдат координатори на екипа по здравеопазване в "Идеите-това сме ние 2". Сред лекторите ще бъде изпълнителният директор на "Александровска" д-р Костадин Ангелов. Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Първичната профилактика: минало, настояще и бъдеще на медицината. Как да я внедрим в нашето всекидневие?

Мотивация: Необходимост от повишаване на здравната култура на обществото, целенасочена промоция на здравето, допълване на ролята на общопрактикуващия лекар по отношение извършването на първичната профилактика.

Възможни проекти: Студенти по медицина и млади лекари активно да представят по достъпен начин информацията и да изтъкнат водещото значение на личната профилактика за индивидуалното и общественото здраве.

 

Открита дискусия между специалистите и обществото

Мотивация: Активното участие на пациентите е недостатъчно застъпено в целия процес на здравеопазване, осъществяването на профилактиката е силно затруднена, обратната връзка между пациенти и лекари е непостоянна и често некачествена, има спешна нужда от улесняване на лечебно-диагностичния процес, повишаване на доверието в специалистите.

Възможни проекти: Улесняване на общуването между обществото и специалистите чрез даване на гласност на актуални, обществено значими теми, организиране на дискусии със специалисти и улесняване на обратната връзка пациент-лекар.

 

Насърчаване на научната дейност сред студентите в медицинските университети и младите лекари

Мотивация: Необходимост от стимулиране на научната дейност в медицинските висши училища, нужда от посредничество между целевите групи.

Възможни проекти: Запознаване на студентите и младите лекари с възможностите за научна дейност, придружено от промотирането на научната работа. Улесняване на контакта между ръководители на научни проучвания и студенти/специализанти в зависимост от нуждите и интересите на всяка от групите и представяне на възможностите за професионална реализация в научната и преподавателска сфери.

 

Градска среда

Ивайло Неделчев и арх. Димитър Механджиев ще бъдат координатори на екипа по градска среда в "Идеите-това сме ние 2". Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Подлезите – пространство на изкуството, а не на ужаса

В днешно време у нас, когато човек чуе думата „подлез”, първите асоциации, които му идват на ум са мизерия, тъмнина, разруха, отпадъци и лошо „ухание”. В много български градове тези структури са станали неизползваеми и хората предпочитат да пресичат по пътното платно. Така те всекидневно рискуват живота си и няма как иначе – често това се приема като по-малко рисковано, отколкото да преминеш през подлеза, особено нощно време. Тези пространства са създадени с цел да гарантират сигурност и достъп в градската среда, а защо не да се превърнат и в едни своеобразни галерии на urban-изкуството. Нека направим така, че преминаването през тях да стане предпочитано и да бъде едно по-приятно изживяване.

Примерни проекти: организация на фестивали и дейности с художествена насоченост в столичните подлези; различни мероприятия за облагородяване на избраните пространства.

 

„Живей активно” - спортни площадки за всеки

Откритите спортни площадки са обекти с изключителна важност за здравословния и активен начин на живот на градското население. Но най-често спортните площадки са предназначени за деца и малко от тях разполагат със съоръжения за неформални игри за възрастни - спортове като волейбол, баскетбол, футбол, фитнес на открито и др.

Целта на задачата ни е да разработим подобни обекти, които да са мултифункционални и по възможност да обединяват различни възрасти, спортове и игри.

Наука

Недялко Недялков и Любомир Янчев ще бъдат координатори на екипа по наука и технологии в "Идеите-това сме ние 2". Сред лекторите ще бъдат Любов Костова, директор на "Британски съвет България" и глобален мениджър на Британски съвет за FameLab, и Едуард Димитров от 3D Web Design, Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Разпространяване на природните и приложните науки сред младежта 

В днешно време се търсят все повече и повече специалисти по точни науки като химия, физика, информатика, математика, а липсата на инженери в локален и глобален план също е висока. За жалост към момента кадрите са малко и гладът на „пазара“ не може да бъде заситен, което оказва особено негативно влияние и на малки икономики като българската. Намирането на начини за повишаване на интереса към тези сфери на науката и професионалното развитие, особено сред учениците, е предизвикателство, пред което обществото ни е изправено. Дискусията в екипа задължително трябва да засегна възможната роля в решаването на този проблем на частния сектор, неправителствените организации и някои официални образователни институции.

Възможен проект: Изграждане на социална мрежа за ученици и социално отговорни учени, където младите да могат да получават и обменят информация за дадена тема, което би включвало кръжоци, лаборатории, календар със състезания и други. Организирането на кратки училищни „лекции“ на опитни учени пред голяма група ученици (не само един или два класа), на които те за 10-15 минути да запалят възможно най-много млади хора по дадената наука.

Интернет пазарите и имплементацията им в мобилните приложения

Ясно е в 21-ви век че интернет-пазаруването започва да измества реалното. Темата е нашумяла и все повече магазини търсят интересен и иновативен начин за направа и развитието на online продажбите. Хубавото на тази тема е, че много хора са запознати с нея, лектори от Телерик, SAP, МусалаСофт ще бъдат подходящи за екипа. Информацията, която може да се намери е в огромно количество и ни дава възможност да лавираме с въпросите и целта на проекта.

Като проекти може да се развива отново не само сравнение на вече съществуващи пазари като ebay, APPstore и GooglePlay, но и направата на прототип на по-различен и функционален online-shop за хранително-вкусовата промишленост или медицината.

 
 

Култура

Кристиан Митов и Калина Хицова ще бъдат координатори на екипа по култура в "Идеите-това сме ние 2". Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Иновации срещу проблемите в театралното изкуство

Театралното изкуство е класически елемент на културния живот във всеки български град. Заради турбулентното развитие на технологиите обаче киното и телевизията вече съумяват да изразяват почти всяко мнение, чувство или впечатление. По този начин театралното изкуство е изправено пред предизвикателството да не бъде единствена, а алтернативна възможност за културно развлечение на публиката. За да запази своята възпитателна и развлекателна функция, театралното изкуство трябва да продължи да поддържа високата си стойност в обществото, като демонстрира актуални теми, провокира зрителя и позволява да бъде постоянно преоткривано. За да бъде запазена магията на театъра, са необходими иновативни подходи за преодоляване на предизвикателствата в тази област. С иновации може да бъде пробуден и повишен не само интересът към театралното изкуство, но и към определени моменти от българската история, пресъдадена чрез него.

Интерактивно опознаване на родното културно наследство

С развитието на технологиите, с размиването на представите за близко и далечно, за свое и чуждо, както и с развитието на глобализацията, човек все повече е склонен да гледа навън, надалеч, да търси непознатото. А то понякога се оказва именно тук, под носа му. Тази тема цели да насочи погледа и интереса към собствената ни култура. За да градим мнение и впечатление за заобикалящия ни свят, то трябва да имаме по-висока степен на чувствителност и познание към собствените ни ценности, постижения, паметници и традиции. В рамките на тази идея могат да се осъществят проекти, които по интерактивен и забавен начин да ни накарат да търсим информация за родния град, да научим любопитни факти за места, които виждаме като част от ежедневния пейзаж, без да си даваме сметка за тяхната значимост, да разберем повече за това кои сме ние.

 

Околна среда

Яна Дончева и Христина Банчева ще бъдат координатори на екипа по околна среда в "Идеите-това сме ние 2". Сред лекторите ще бъдат Стоян Фълджийски, Time Foundation, Веселин Дробенов от Регионален екологичен център и Рашид Рашид от Асоциация за устойчива градска среда. Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Устойчиво развитие в дома – как да направим ежедневието си по-устойчиво и екосъобразно или лесни стъпки към по-„зелен” дом

В последните близо 30 години в света започват да се формират тенденции за устойчиво развитие, които се свързват най-вече с три главни аспекта – екологичен, социален и икономически. Това са мащабни и глобални тенденции, обхващащи големи територии, държави и население. Но за да бъде успешно всяко едно начинание в тази област всеки един от нас трябва да бъде поне малко ангажиран с това да създава по-устойчива среда около себе си. Създаването на по-екосъобразен дом е нещо, което е постижимо и с не до там трудни стъпки може да бъде постигнато. Проекти по тази тема могат да се свързват най-вече с осъществяването на информационни кампании, обучения и уъркшопи на тема „устойчив дом” и това как да създадем домашна атмосфера, без лишения, която да бъде по-толерантна към ресурсите на околната среда и към всеки обитател на дома.

Устойчиво развитие в училища и университети - какво общо има образованието с устойчивото развитие и важни ли са образователните институции за неговото постигане

Специално внимание на образованието за постигане на устойчиво развитие е отделено още през 1992 година в Програмата за действие за устойчиво развитие на планетата „Дневен ред 21”. Значението му по-късно е подчертано и в Декларацията от Йоханесбург, а като важно средство в тази връзка Общото събрание на ООН обявява „Декада на образованието за устойчиво развитие (2005-2014)“. За съжаление българското училище все още не предлага достатъчно знания за опазване на околната среда и за ролята на всички социални и икономически групи в постигането на устойчиво развитие. Темата се смята за специфична и е отделена като специалност в някои висши учебни заведения. Отговорността на всеки към природата и обществото, обаче, не бива да е обект на специализирано образование, а напротив, да бъде най-широко популяризирана и да достигне до повече хора. Образователните институции са изключително подходящи за това и биха могли да използват като инструмент не само класическия начин на преподаване, но и методи на неформалното и информалното обучение. Устойчивият начин на живот трябва да е видим, разбираем и достъпен за всеки. В колко училища и университети сте виждали например казанчета с два режима на работа за пестене на вода, лампи със слънчеви батерии и компостер на двора или просто работеща система за разделно събиране на отпадъци? Това са бегли идеи за това какво е устойчиво развитие в училище/университета.