1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Екипи

 • Градска среда /Умният град; Спирките на градския транспорт – удобни, полезни, красиви!?/ 

 • Журналистически екип /Медийно отразяване на "Идеите - това сме ние 3"/

 • Икономика /Икономика на споделянето - новата реалност; Подобряване на нивото на финансова грамотност/

 • Култура /Dance Priority – тласък за развитие на танцовото изкуство в България; Късометражно кино/

 • Наука и технологии /Дупката между науката и бизнеса в България; Социалният потенциал на новите технологии/

 • Образование /Управленски умения в училищата; Изграждане на обща визия за образованието от всички заинтересовани страни/

 • Образование /Дигитални иновации в образованието; Преход от образование към заетост/

 • Околна среда /Мястото на бизнеса в едно по-зелено общество; Място на технологиите в едно по-устойчиво бъдеще/

 • Право /Проблемът с липсата на практика; Възможности за правна закрила/

 • Социални политики /Интегриране на бежанци в обществото; Втори шанс за интеграция на сираци/

   

  Открийте допълнителна информация за форума #идеите3, участието в екип, участието в журналистическия екип, нашите лектори и ментори.

 

 

Дискусионен форум

От 3-ти до 6-ти септември 2012 година Обединени идеи за България ще проведе в Софийския университет дискусионен форум под наслов „Идеите – това сме ние”. Неговата цел е да информира за ключови теми от обществения живот и да ангажира участниците в създаването на граждански проекти като решения на важни за страната проблеми.

Официална програма на дискусионния форум: Програма

Според индивидуалните си интереси участниците във форум ще бъдат разделени по комисии на различна тематика. Членовете на всяка комисия (не повече от 20 души) ще разискват основните предизвикателства в избраната обществена сфера под ръководството на двама председатели и ще имат за цел да планират граждански проект, който ще осъществят заедно след края на форума. Важен елемент при провеждането на заседанията ще бъде спазването на правилата за дебатиране.

В края на дискусиите, на базата на постигнатите от участниците консенсусни решения, ще бъдат разработени официални изявления от името на организацията. Те ще предлагат решения на обсъдените проблеми и ще бъдат предадени на отговорните институции в страната.

[Видео]

Председателите на комисиите имат задължението да предоставят актуална информация за съществуващите проблеми. Тяхна задача е да подпомагат самостоятелните проучвания на участниците чрез ясни насоки относно специфичните точки на дискусията и възможните помощни материали за подготовка.

При необходимост от среща с пряко засегнати лица и институции, се предвиждат организирани посещения на място с цел придобиване на допълнителни познания и реален опит в съответните области. Личните разговори и срещи ще допринесат за натрупването на преки впечатления и вникването в същината на проблема.

НЦЕМПИВсяка комисия избира проект, който се планира и реализира от участниците. Планът на проекта и разпределението на отделните задачи се изготвят още по време на форума. Най-общи примерни каузи могат да бъдат организирането на информационни кампании и подпомагането на домове за сираци или деца с увреждания. Осъществяването на желания проект протича през следващите 3 месеца, след което комисиите се срещат отново, за да набележат нови идейни проекти.

Екипът на Обединени идеи за България приветства включването на външни лица, приятелски организации и спонсори в изпълнението на проектите.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на "Национална програма за младежта” на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящия уебсайт не отразява позицията на Национална програма за младежта или НЦЕМПИ.