1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

"В час - извън клас". Родителите и образованието на техните деца

Към най-крехката и важна възрастова група от социума ни – децата - се ориентира и екип “Oбразование”. Централната тема - стимулиране проактивността на родителите в образователния процес. Осъзнаването на влиянието, което биха имали родителите в един съвместен проект между тях и учениците е фундаментална стъпка. Акцент е и темата за електронния дневник, в който да бъдат отразявани странични постижения на децата, а не само оценените им знания в цифри. Участниците в екипа застават в интерес на основния контролен орган – децата, обсъждайки на първо място дали те биха се съгласили да участват във всяка една от родилите се идеи.

Втората част от деня протича мотивиращо. Тук инициативността няма да остане в имагинерното пространство, а ще стане част от една дългосрочна, ефективна и продуктивна кауза. Именно тази кауза привлече като гост-лектори на форума Богдана Манова от Фондация „Дечица” и Георги Богданов от „Национална мрежа за децата”.

 

Посланието на фондация „Дечица” е силно свързано с темата, съсредоточена в екип „Образование”, която представя ниша, имаща нужда от развитие. Срещите, осъществявани между доброволци и деца, показват, че не толкова учебната материя, а личният контакт и пример  са това, което проправя път към ефективното образование.

 

Приоритетите на „Национална мрежа за децата” са разпределени в няколко сфери: образование, детско правосъдие, детско здравеопазване и др. Насоките на лекторите, които участниците със сигурност ще последват - избягване промотирането на глобални проблеми, а фокусирането върху малки и конкретни такива.

А това е едва първият ден от зараждането на идеи, готови да бъдат моделирани в един успешен социалнопредприемачески проект...

 

Автор: Стелла Моллова

 

Фотограф: Кристина Димитрова

Share